grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

30 mars 2009

Snøklokkene


Det vårast for vel ei veke sidan, men me hadde ikkje snøklokker i hagen vår. I ei vegside fant eg ei tue med desse vårblomane og tok dei med heim og planta dei ved ein ripsbærbusk me hadde sett året før. Dagen etter låg det 10 cm nysnø over byen og hagen! Alt var borte – nei, det var ikkje det. Då snøvêret stogga etter 3-4 dager, gravde eg fram snøklokkene, og dei reiste seg att så snart sola kom. Fantastisk å sjå korleis livet spring ut, Herrens ”fingrers verk” (Salme 8).- Eit lite dikt av Einar Skjæraasen (1954) rann meg i tankane:

Du ska itte trø i graset, spede spira lyt få stå.
Mållaust liv har og e mening du lyt sjå og tenkje på.
På Guds jord og i hans hage er du sjøl et lite strå.

Du ska itte røre reiret, reiret er e lita seng.
Over tynne bån brer erla ut sin vare varme veng.
Pipet i den minste strupe ska bli kvitring over eng.

Du ska itte sette snuru når du ser et hara-spor.
Du ska sjå deg for og akte alt som flyg og spring og gror.
Du er sjøl en liten vek en, du treng sjøl en storebror.

23 mars 2009

"Herren griper inn -


han er ikkje bare med", sa områdeleiar i NMS, Terje Høyland (bildet), på Bedehuset søndags kveld. Han hadde vore misjonær i Paris i mange år og orienterte om arbeidet der. Og så fortsatte han med Jesu ord til disiplane da dei stod overfor ein flokk på 5000 sultne mennesker: "Gje de dei mat!" Ut fra denne fortellinga hadde han tre lærepunkt som det var godt å få med seg:

- Lar du deg leia av Gud, vil han ta seg av deg, Fil 4:19.

- Det du gir Herren, vil bli mangfoldiggjort. Gud bruker ringe redskap når han får råderetten over deira liv, f.eks. Moses. Disiplane trengtest for det var dei som skulle bringe maten ut til folket. Gje Herren det du måtte ha fått av ressurser, om dei er aldri så ringe.

- Det Herren begynner, fullfører han også. Den synkande Peter vart løfta opp att da Jesus tok han i handa og fekk han ombord i båten igjen.


Høyland avslutta møtet med å be for dei som måtte ha vondt i "venstre armen, eller hovedet, eller auga". Siden Bjørg hadde ein vond venstrearm og eg ikkje var bra i eine auga etter netthinneløsning for fleire år siden, så tok vi dette til oss. Noe øyeblikkelig betring vart det ikkje, men vi veit at Herren kan både helbreda fullstendig og la oss leve videre slik vi er - om det tener hans sak, og om ikkje dei vonde syndefallskreftene får styre ...

22 mars 2009

Internasjonalt besøk og fest


Lørdagen vart ein fin dag, vårjevndøger med strålande sol, og budskap om at Kristen hadde kommet seg litt etter det stygge skiturfallet sitt. - Til middag fekk me gjester frå Sola: Inger Lise og Titos, gamle gode venner frå Etiopia. Kl. 17 var me på Internasjonal fest på Bedehuset, 12 nasjonar bidrog med sang og andakt, musikk og dansoppvisning, og mange gode retter. Bildet viser folk frå Litauen som var med i sangen "Alle, alle, vil vi ha med!" - Det er på slike dager me føler trang til å senda Herren ein ekstra takk. Og i tillegg delte me gleden over å ha vore gift i eitt år og 11 måneder!

18 mars 2009

Ubúntu


Kirkens Nødhjelp gav i 2008 ut heftet "Av jord er du kommet ..." om skaperverket, klimaendringer og fattigdom. Her skriver Rolita Machila (Zambia/LWF) svært interessante tanker ut fra sitt afrikanske ståsted: "Fornemmelsen av tilværelsen som en vev av forbindelser har dødd hen i oss mennesker. Tradisjonen i Afrika sier at et offerlam må slaktes for å mildne raseriet hos høyere makter når enkeltmennesker eller samfunn begår onde eller umoralske handlinger, dersom en skal unngå straff. De påkalte forfedrene som skulle være vitner til offeret, men disse ble ikke ofret til eller tilbedt. Det tradisjonelle afrikanske og humanistiske ubúntu-konseptet er best egnet til å tenke nytt om hvordan vår verden bør være å leve i: Hver av oss er den vi er på grunn av andre, uten dem er vi ingenting. Menneskenes livsopphold er anhengig av alt som er skapt, og det er denne veven som må gjenopprettes i verden i dag."

Ubúntu (fra bantuspråk i Sør-Afrika) står for (1) et gratis pc-operativsystem (se logoen her på siden), og (2) en afrikansk filosofi om menneskenes avhengighetsforhold til hverandre og til naturen.

13 mars 2009

Der tragedien konfronterer evighetenAv og til griper en bok inn i liv og tanker på en spesiell måte, en slik bok er "Skuret" av William Paul Young. Den starter som en kriminalroman: Mack opplever at familiens yngste jente blir bortført og brutalt drept. Bare blodflekker i et skur ble funnet igjen. Den store sorgen holder på å ta knekken både på farens livsgnist og gudsliv. Hvorfor hadde ikke den allmektige og rettferdige Gud beskyttet veslejenta? Var ikke Gud kjærlig, eller gikk verden bare sin skeive gang uten noen Gud? Etter fire år får Mack et møte i skuret med dramaets hovedperson …
- Det onde var ikke Guds plan. Han har aldri trengt å ty til det onde for å utrette sine gode hensikter. Det er dere mennesker som har åpnet for det onde, og Gud har svart dere med godhet. Det som skjedde med henne som ble drept, var det ondes verk og ingen i din verden er immun mot det. - Ikke undervurder tårene dine. De kan være en legende kilde og en strøm av glede. Noen ganger er de rett og slett de beste ordene hjertet ditt kan si.

Bokas evne til å overraske og forvandle tanker og innstillinger kan ikke klargjøres ved sitater. Men det betyr jo litt at fem millioner mennesker har kjøpt boken! Etter å ha gjennomlest den to ganger må jeg bare si: La det lettleste og engasjerende og dypgående innholdet få prege dine fordommer, og ditt liv med menneskene og med Gud.

11 mars 2009

HAN grep meg


I dag: sol frå skyfri himmel her i Flekkefjord. Ruskevêret er gløymt, nesten også den forkjølelsen eg fekk med meg frå siste møteveke. I går hadde eg fin bursdag, vart huska av slekt og venner med blomster, mobilmeldinger, telefonprat og små Facebook-notiser. Og av Vårherre i dag tidlig frå 2. Sam. 22: I min trengsel påkalte jeg Herren, jeg ropte til min Gud (v.7), han rakte ut sin hånd fra det høye, og grep meg, fridde meg ut, frelste meg (v. 17-20). Fantastisk! Tenk, det var meg han tok seg slik av! Så må eg i gang med tekstene for søndag, eg skal preika her i Flekkefjord kl. 11.00 og på Sira kl. 19.00. - Bjørg vart kalla til ekstravakter på Sykehuset, ho er glad for å vera til nytte også der. Eit par kvelder denne veka skal Musikklaget ut og synga: Farsund og Gyland - men min forkjølelse vil nok hindra meg ... Vi har fått oss ein liten og billlig DVD-spiller, og eg måtte bruke litt tid i går på å finne ut kva han kan spille, og kva han omtaler som "ukjent cd". Men også det ukjente, kan gjerast kjent, har eg funne ut. Slik også med Herren og hans godhet når vi vert kjent med han og våger å stole på han.