grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

27 mars 2011

Besettelse og åndsutdrivelse


TV-dokumentaren lørdags kveld om bakgrunnen for skrekkfilmen "Exorsisten", vekker tanker. En 13-åring i Maryland lekte med et åndebrett (ouija) sammen med tanta. Da hun døde kom det en merkbar uro over hele huset og gutten ble mentalt forstyrret og voldsom. Lege og andre kunne ikke finne noe galt verken med gutten eller huset, og til slutt ble et par katolske prester tilkalt. Disse hadde erfaring i åndeutdrivelse (exorsisme), og strevde i flere uker før den besatte gutten ble fri demonene. Dette hendte i 1949 og gutten lever i dag et vanlig godt arbeidsliv, men ønsker å være anonym. Den ene presten hadde ført nøyaktig loggbok over opplevelsene disse ukene, og forfatteren William Peter Blatty ble overbevist av de mange vitnene om at disse hendelsene var reelle, og skrev en bok om dette i 1971. Boka ble filmatisert i 1973 (og igjen i 2000) og verdensberømt i årene etterpå. - I TV-programmet står to psykiatere fram og kunne fortelle at det var hjernen vår som kunne bringe fram besettelsesliknende tilstander, inkludert senger og andre møbler som rører på seg og voldsom styrke hos den besatte, uten inngripen av demoner utenfra. Denne "forklaring" synes svært usannsynlig og minner meg om Faraos trollmenn sine undergjerninger på Moses' tid. Det er bare så utrolig at en psykiater skal føle seg forpliktet til å eliminere både Gud og demoner fra tilværelsen, og begrense den til det hans fem sanser kan oppfatte. Gamle Ivar Aasen såg litt lenger: "Det vesle vitet det når ikke langt, ei tru må stydja oppunder."

26 mars 2011

Fra myte til historie - Edens hage


Mange har forsøkt å plassere Bibelens Edens hage et sted i Midt-Østen, uten nevneverdig hell. Det hele har gjerne munnet ut i at Bibelens tidligste bøker er sett på som gode fortellinger uten historisk og geografisk virkelighet, nærmest å regne som myter, legender og eventyr. I 1995 gav den britiske egyptologen David Rohl (61) ut boka "A Test og Time, The Bible - from Myth to History", og diverse andre bøker. Der han samordner både geografi, arkeologi og kronologi for Egypt og de bibelske landområder og historie som vi finner i Mosebøkene. Han lokaliserer Eden til et område i Azarbaijan ved Tabriz, der han også finner de fire elvene fra 1.Mosebok 2, samt områdene Kush og Nod. Detaljene finner du på nettsida http://www.davidrohl.com/. Takk til pastor Kåre Skuland som skrev om dette "arkeologiske jordskjelv" i Velsignet Helg 26.mars. Kartet her er fra Dohls nettside.

25 mars 2011

Vårteikn


Strålande sol i Gråsteinsveien i dag - da må noe skrivast! Den greske overskrifta på denne bloggen seier: Skriv det du ser! Ein vårjyvelkvist med knupper, men enda har me litt av snøen i hagen - den renner snart bort. Me har begynt pakkinga og nedtellinga til påsketuren, og feier opp sanden i tunet for å bruke det neste istid - om me får oppleve den. Natt til søndag stiller me klokka til sommertid. I dag - den 25.mars - er det vaffeldagen, seier avisene. Men det er også nett 9 måneder til juledag, og me minnest engelen Gabriel som kom til den unge kvinna Maria med budskap om at ho skulle føde Guds Sønn. Da ho fekk høyre at "ingenting er umulig for Gud", svara ho: "Jeg er Herrens tjenerinne, la det skje meg som du har sagt!" (Lukas 1:37-38). Så fyllest hjerta vårt med takk for at Herren sendte oss ein Frelsar, og gav sin Sønn slik at me skulle bli Hans barn!

19 mars 2011

Bare ord ...


Svensken Jan Guillou (67) er en av verdens mest leste og kjente forfattere. De 13 bøkene hans om Hamilton og de 5 om Arn, og mange andre, selges over alt. Nå har jeg nettopp skumlest hans 470-siders memoarbok med den treffende tittelen "Ordets makt og avmakt". Han forteller i en spennende journaliststil om sine mange fiaskoer og suksesser. Vi får lese om sakene han har undersøkt og avdekket i avisspalter, TV-program og i bøker. Svenske mediefolk og politikere blir navngitt og omtalt både på godt og vondt. Han utleverer sine arbeidsmetoder og sin store skrivekunst, men lite og ingen ting om seg selv. En gang medgir han med en viss skrekk at "iblant har ordet er forferdelig virkning". Men av og til blir det bare ord, fordi budskapet i teksta ble oversett og ikke mottatt. - Vi har hatt gode møter på bedehuset denne uka, med grundig forkynnelse ut fra Guds Ord. Budskapet kom svært nær oss alle. Ble det virkelig mottatt til frelse og fornyelse?

16 mars 2011

Den ureine møtte Jesus


Ein spedalsk, urein mellom mennesker og uten framtid og håp, møtte Jesus (Matt 8:1-4). Ingen kunne hjelpe han i hans situasjon - men så fekk han eit møte med Jesus, frelsaren som stoppa opp for den eine fortapte. Den spedalske vart rein ved å lytte til Jesu ord, og fekk gå gjennom den reinhetsorden som Gud hadde gitt sitt folk - ved å bli erklært frisk av presten. - Det er fastetid, og møteveke på bedehuset. "Med Jesus mot Golgata" er temaet for forkynner og sanger Øystein Meling sine prekener. Meling la den spedalskes situasjon sterkt innover oss, men også Jesu frelsarvilje for nettopp denne håplause. Også i dag er det gjennom Guds ord at du kan få eit møte - kanskje eit nytt møte - med Jesus! Meling er ein god sanger som er gild å lytte til. Musikklaget deltok også med sang gjennom møtet, som vart avslutta med kaffe og kaker i foajéen. Me er med i bønn for møtene utover i veka.

13 mars 2011

Høre og ikke høre ..."Det går inn det ene øre og ut det andre" sier vi om mye av praten vi lytter til om dagen. Men dersom budskapet gjelder liv og død for deg, hva så? Jeg vil gi dere framtid og håp, sier Herren. Når dere kaller på meg - og søker meg, vil jeg høre og la meg finne (Jer 29:11-13) las Odd Bjørn Tjøstheim under andakten sin på pensjonisttreffen på bedehuset søndag. Budskapet var særs tydelig: Du kan si ja til Jesus i dag, og ta imot hans frelse. Han vil deg vel, har omsorg for deg, har ofret sitt liv for deg, og vil gi deg en framtid sammen med seg her på jord og i all evighet. Kan du virkelig lytte til dette budsklapet og la det gå deg forbi? Det er jo nettopp for deg det gjelder!

11 mars 2011

Bursdag - uten bismak


Eg hadde bursdag i går og fekk svært mange helsinger - deriblant to frå slekta i USA. Dette var ekstra gledeleg for meg. Me snakker av og til om bismak som ikkje kjennes god, men i Bibelen står det at me skal "smake og sjå at Herren er god". Under morgenandakten 10.mars vart me møtt med Moses sitt spørsmål då det mislyktest for han: "Herre, hvorfor har du sendt meg?" (2.Mos. 5:22) - men også av Guds svar: "Nå skal du få se hva jeg vil gjøre ... med min sterke hånd. Jeg er Herren, jeg vil føre dere ... utfri dere ... forløse dere ... Dere skal kjenne at jeg er Herren, deres Gud." (6:1-7). Og andaktsboka "Daglig brød" av C.Fr. Wisløff legger til: Mist ikke motet! Sine nådegaver og sitt kall angrer Gud ikke på (Rom 11:29). Tulipaner kom til meg i går, og i kveld kommer Bent og Ellen frå Oslo. Eg har gitt denne bloggen min eit nytt navn: grápson, ordet er gresk for "skriv!" Eg trur neppe at lesarane treng noe meir forklaring. Snømåking i grått og vått ettervintervêr fekk ikkje skygge for Guds godhet - gjennom 74 år!

08 mars 2011

Om å lese Bibelen


Takk til Toril Edvardsern for meget nyttig og troverdig leserinnlegg i Agder 7.mars! Det er sant at Bibelen er mangfoldig siden den er blitt til i et tidsrom av 1500 år, mens vi er fra i går og kjenner oss naturligvis ikke helt heime i levevis og ordbruket til våre forfedre. Hva så? Mark Twain sa det slik: "Mitt største problem med Bibelen er ikke det jeg ikke forstår, mitt største problem er det jeg forstår." Bibelen selv gir leseren dette rådet i 5.Mosebok 29:29: "Det som er skjult, hører Herren vår Gud til; men det som er åpenbart, gjelder for oss og våre barn til evig tid, for at vi kan holde alle budene i denne loven." Bibelens formål er å bringe oss i kontakt med Gud og vår Felser Jesus. Jeg har selv møtt min Frelser nettopp i Bibelens ord, og kan bevitne at tekstene der er både tydelige, tillitvekkende og up to date.

04 mars 2011

Salmeli-kåseri i Vikeså


I går kveld var eg i Vikeså og hadde bildekåseri om Salmeli for minst 40 interesserte. Det var Per Spødervold som hadde spurt meg, som formann i Bjerkreim Ættesogelag. Det var jo kjekt for meg å snakke til så interessert publikum, bl.a. gamle sauegjetarar som kjente salmeli-heiene godt. Og så det kjekkeste av alt: Solhom-folket hadde møtt opp, dei som bur i Egersund/Helleland. Tre døtre av mitt einaste søskenbarn, Olav Solhom (1915-93), einaste son av tante Anne, fars søster. På bildet ser me frå høgre Torunn Solhom Tamburstuen, Tonny Rinden og Aslaug Melhus, og så Hilde Egeli - Torunns datter - lengst til venstre. Åtte Salmeli-bøker, dei siste eg hadde, vart også solgt den kvelden. Og til kaffen etterpå fekk me fastelavensboller. Bjørg var på vakt på sykehuset, og eg nådde nett tilbake til Flekkefjord for å hente henne heim att kl. 22.45. Me hadde hatt ein svært god kveld begge to!