grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

26 januar 2014

Stormøte med snø

Denne helga er det "Bedehusenes storsamling" på Bedehuset i Flekkefjord, då kommer folk frå Kvinesdal, Gyland, Sira og andre bygder - dei trosser snøvær for å lytte til gode forkynnarar. Me har to møter kvar kveld, med mat innimellom. Arne Helge Teigen, mangeårig lærer på Fjellhaug (FIH) taler om "Den gode hyrde", ut frå Joh.10 og Salme 23. Erik Furnes, generalsekretær i Indremisjonen,  har emnet "I bevegelse på fast grunn". (På bildet sitter lederen, Sven Hogstad, i midten)
Furnes talte om forholda i forsamlingene: Me kan ikkje velge for våre barn, men føler det vondt når barna ikkje kommer på møtene. Også Jesus opplevde at tilhørerne gjekk frå han. Under bygging må ein ofte rive ned noe for å bygge videre, bygge noe nytt. "Eg vil bygge ..." sa Jesus i Matt 16:13-18. Han er Herre i sin forsamling, og understreker sterkt Ordets betydning, ikkje minst i Joh. 17.
Her er det Bjørg som måker vei inn til huset vårt, søndags morgen. Me var ute og måka 2-3 gonger på lørdag, mens snøen dalte ned og vinden blåste heile dagen. Brøytebilen greidde ikkje å halde veiene fri for snø, og det merka me då me kjørte heim lørdagskvelden i dei snøglatte svingane opp til Søyland. Fortauene i sentrum er nesten ikkje til å koma fram på.
 

22 januar 2014

Gud griper inn


Det har vore svært kald vind i det siste, og me har følt det godt å vera innendørs og med god varme i ovnen. Ikkje alle har det slik i dag. Nyhetssendinger om brannen i Lærdal:35 hus er brent ned, halvparten av desse var bolighus. Nå sit familiene der, uten ein heim å gå til, med røykskade, uten elektrisitet og kommunikasjoner – kva gjer ein så? Kva kan ein gripe fatt i? Kvar finn ein ei hjelp som virkelig duger, når alt ser håplaust ut? Kva gjorde dei gamle trusfedrene våre då dei vart forfulgt og trengte ein utvei?
Kong David, 1000 år f.Kr., var forfulgt av sin son Absalon – han måtte flykte, det stod om livet på han. I den situasjonen skriver han Salme 55, mens han gråter over sin situasjon og sin svikefulle son. Men midt i denne klagesalmen bryter han ut: «Kast din byrde på Herren, han vil sørge for deg!» (v.23)  Herren sørget for ham! I Salme 37 seier David det samme på denne måten: «Legg din vei i Herrens hand! Stol på ham, så griper han inn!» (v5), «-- om mannen faller, så går han ikkje over ende (blir ikkje liggende) for Herren holder hans hand»(v.24).
Apostelen og misjonæren Paulus gjekk i døden for sin tro på Jesus og og for si teneste for ham. Sjølv hadde han ikkje gjort noe galt, men han fekk anklager mot seg likevel. Også i dag er det forfølgelse av de kristne i mange land – eit par av dei verste er Nord-Korea og Eritrea. Vi opplevde revolusjon i Etiopia to ganger, i 1974 og i 1991. Keiseren ble drept, kommunistene tok over i 17 år, Den "røde terror" var fryktelig. Burde vi flykte? Kom vi til å bli utvist av denne antikristelige "Dergen"? Ofte var vi svært redde. Vonde nyheter nådde mor og far som bad inderlig for oss heime i Norge. Misjonærene kom sammen og sang «Rundt omkring Jerusalem, Herren står som verge» - sangen er frå Salme 125:2. I dag kommer innvandrere frå Etiopia og Eritrea og ønsker seg fredelige boligforhold i vårt land, men ofte lar myndighetene dei vente i mange år. Så sitter dei hjelpelause uten frimodighet, uten lov til å ta arbeid, uten undervisning, og uten håp. Men for deg som er eit Guds barn, er aldri situasjonen håplaus. Høyr her kva den fengsla Paulus skreiv i Ef 3:12: "I Kristus Jesus, vår Herre, har vi frimodighet, og i troen på ham kan vi komme fram for Gud med tillit." (Utdrag av min andakt på ei misjonssamling i Metodiskkirka, 21.01.14) der bl.a. ein eritreer var med. Eg fekk oppfordring til å lyse velsignelsen til slutt - på amharisk: Igziabiher jibarekatjihu, jitebeqatsjihum ...)Bruk din frimodighet!

16 januar 2014

Undeland og festlig årsmøte for dugnadsfolk på Gjenbruk

 
Onsdag 15. jan. 2014 hadde dugnadsfolket på Gjenbruksbutikken årsfest på Undeland Misjonsgård, Kvås, om lag en times kjøring fra Flekkefjord. Vel 30 hadde møtt fram, i tillegg til Sveinung Lianes og Reidar Bø – styreledere i Misjonssentralen. Kjell Trodahl hadde andakt og minnet oss om Jesu avskjedsord til sine disipler: Hans Ånd skulle være med dem og veilede dem ved å være deres og vårt reisefølge på veien til himmelen. Filip og Kjell sang også flere sanger i løpet av kvelden.

Andy Syvertsen la fram ei oversiktlig årsmelding og sa m.a. «Butikkens målsetning om å kunne bidra med hjelp inn mot vanskeligstilte medmennesker i andre verdensdelen, oppleves meningsfullt. At en får møte et bredt spekter av givere av varer og kunder, beriker. Også å oppleve at butikkens personale, både i og utenfor den lune kroken, betyr noe for nærmiljøets befolkning, skaper glede. Helhetlig har dette første driftsåret gitt mye å gledes over. - Salget har vært overveldende. Total omsetning for 2013 har vært vel 1,2 millioner. Overskuddet ligger i underkant av 50%. dette synes tilfredsstillende tatt i betraktning at i de første fem driftsår er det forholdsmessig store avskrivninger knyttet til innkjøp av innredning og bil m.v. - Et nybrottsår har også ekstra utfordringer. Takknemligheten er spesielt knyttet til det enhver medarbeider har bidratt med og til!»

Lagslederne har inntil nå samlet fungert som styringsgruppe. Ved valg ble det bestemt at Filip Thenderup og Aslaug Barøy skulle stå ett år til, og Kjell Trodahl, Lars Olsen og Marit Kongevold i to år. I tillegg er Øyvind Tandstad og Andy Syvertsen med. Sveinung Lianes informerte på en inspirerende måte om Misjonssentralen og uttrykte stor takknemlig til alle medarbeiderne. Han opplyste m.a. at Misjonssentralen er en del av Misjonssambandet, og at inntektene på gjenbruksbutikkene blir nå godskrevet de regionene butikkene ligger i, som en del av deres misjonsinntekter.

Årsfesten ble avsluttet med en god middag, svinestek og grønnsaker, karamellpudding, kaffe og kringle. Etterpå fikk vi tid til en konkurranselek som bestod i å gjette julesanger ut fra tegninger. Etter tre timer syntes alle det var tid til å pusse bilvinduene og dra heim igjen. Vi hadde hatt noen gilde og interessante timer sammen..

06 januar 2014

Stor spenning når Gud griper inn

Eg har nett lest to spenningsbøker frå Lunde Forlag: "Stormen" av William Sirls, og "Ond Sirkel" av Terri Blackstock. Det er vanskelig å legge desse bøkene bort før vi får sjå korleis det går personene som er plaga av dødelig sjukdom, narkotika, rettssaker og vanskelige medmennesker. Spørsmålet blir heile tida: Vil Gud gripe inn? Kan han? Ja, han både vil og kan - og som oftast bruker han andre mennesker som redskap (Ond Sirkel). Men ikkje alltid. Han kan også gripe inn på mirakuløs vei, som om det var snakk om "englevakt" (Stormen). Bøkene er oppbyggelige fordi dei taler til vår tru og tvil, og derfor ønsker eg å anbefale dei.

03 januar 2014

Nyttårssamling Kvitsund

Samlet til middag på årets siste dag på Kvitsund Gymnas, hos Kristen og Elin Salmelid:
Fra høgre: Kristen (verten), Bjørg og Tobias (på nyttårstur fra Flekkefjord), Bent og Ellen (på juleferie fra arbeid i Etiopia), Elin (vertinna), Even og Grete Olsen (lærerpar på Kvitsund), Andreas. Gunnar var fotografen.

Guds løfter - uforandra i 2014

Dette budskapet fekk eg av Gud for det nye året: "En bolig er den eldgamle Gud, her nede er hans evige armer" (denne metaforen betyr: Slå deg til ro hos den trufaste Gud, la han styre med ditt liv og dine gjerninger). "Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende" - "da har du en framtid, ditt håp er ikke forbi." (5 Mos 33:27, Matt 28:20, Ordsp 23:18) Kva har så desse løftene gjort for meg i året som gjekk? Eg har ikkje unngått kriser og sår, med Guds løfter har ført meg gjennom dei, og vist at Han er med også i vonde dager. ".Jeg er Han, Herren, helt til dere blir gamle, jeg vil være med helt til håret blir grått. Jeg har alt gjort det. Jeg løfter, jeg bærer og berger!" (Jes 46:4). Amen.