grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

29 juni 2012

I Adams fotspor

Thor Heyerdahls erindringsreise har fått en fin tittel. Boka kom ut i 1998 og jeg kjøpte den på NLMs nye gjenbruksbutikk i Kvinesdal - den så ulest ut. Heyerdahl (1914-2002) skriver om sine turer og oppdagelser i Adams (menneskers) fotspor, om sine tre ekteskap, og sin filosofi. Han skriver ivrig om Noas ark og syndfloden som er "innlemmet i jøder, kristne og muslimer sin felles trosarv" og som er tidfestet ved arkologiske utgravinger til omkring 3000-3100 f. Kr. (s. 280ff), og ved opptegnelser hos Mayafolket og hinduene. Boka er interessant og godt skrevet. Han sier at en vitenskapsmann må skille mellom legender og myter og bruke begge delen, og tror at "det må ha stått noe allmektig bak Det store smellet som klarte å skape alt av ingenting"."Jeg tror på den samme gud som Abraham, Jesus og Muhammed. Indianernes Store Ånd." "Om jeg skulle ønske noe for fremtiden, så var det at det ble slutt på stridighetene mellom alle trossamfunn, og at alle de som tror på en skapende kraft  bakom naturen ... skal bruke alt for å få råd og hjelp til å ta vare på naturen før vi helt forstyrrer den store hviledagen."

24 juni 2012

Staddeland-stevnet på Gjenbruk
Asta og Palmer (bildet over) drog i gang utendørsstevnet på Staddeland i Kvinesdal for 15 år siden, og har fortsatt med det. De siste seks årene har sangeren og maleren Odd Dubland vært taler på stevnet. Søndag 24.juni måtte friluftsmøtet legges til Gjenbrukshallen på Liknes på grunn av regnbøygene. Svært mange kom fra byen og bygdene omkring med nistemat og campingstoler og fylte rommet i den store hallen, innimellom bruksting og møbler av alle slag. Asta og Palmer sørga for grøt, kaffe og kaker. Den takknemlige møtelyden hygget seg, pratet i pausen og glodde på gjenbruksvarene. Det ble et gildt stevne, med god forkynnelse og kr. 6.800 gitt i misjonsgaver. Ove Sandvik leda samværet og Birgit Svindland minnet om nødvendigheten av å ta imot budskapet og få sin sak i orden med Gud. Tobias Salmelid fortalde om hvordan de første misjonærene Paulus og Barnabas ble utsendt fra storbyen Antiokia – slik vi leser om det i Apostelgjerningene, og hva det betydde å være en sendemenighet i dag. Misjonsforsamlinga måtte legge vekt på undervisning av sine medlemmer og ta ansvar for sine utsendinger, slik de første kristne gjorde det. I samband med det nevnte han Jorunn Hamre i Shakiso i Etiopia og sine egne gutter som er misjonærer: Geir Tore i Nairobi og Tanzania, og Bent som reiser til Øst-Etiopia om en måned.

22 juni 2012

Pensjonistenes opplevelsesveke

Foran sitter Gurine Nedland med sønnen Lars Sigmund, bakenfor står dei amerikanske gjestene Rita, Sarah og Don, med Gurines barnebarn Kim og Lars på hver side.

Seint mandags kveld kom vi tilbake frå Oslo og fekk ta imot tre amerikanske gjester som skulle feire Tante Gurines 100-årsdag på Tjørsvågheimen tirsdag 19.juni - vi hadde vore hos dei på Amerikaturen vår tre år tidligere. Etter den storslåtte feiringa med slekt og kjenninger, ordførerbesøk og telegram frå Kongen, vart dei verande hos oss meir eller mindre til lørdagen. Det var gildt, men litt slitsamt - vi hadde dei med oss til Nedland og andre stader. Torsdagen var dei borte slik at vi fekk virka som medarbeidarar på Gjenbruks-butikken i Kvinesdal den dagen - der salget  kom opp i kr. 12.500. Om kvelden hadde eg andakt på nattverdmøtet og minna om det løftet eg sjøl hadde fått: "Lukk opp munnen din, så skal eg fylle den, seier Herren" (Salme 81:11). Så vart det førebuing til søndagen der eg skal tale på Staddelandsstevnet i Kvinesdal, og skrive andakt til avisen Agder. I morgen, lørdag, skal Bjarne ha sin "styrkeprøve", sykling frå Trondheim til Oslo, 540 km, på vel 16 timer - om han klarer det. Og på søndags kveld 1.julikommer Geir Tore heim frå bibelskolearbeidet i Nairobi/Kiabakari. Margunn kom nesten to veker tidligere med barna. Dei reiser ut igjen til Nairobi 1.august.

19 juni 2012

Forbønn før utreise

Skårer kirke i Lørenskog var fullsatt søndag 17.juni. Det var dåp (kapellan Onesimus), nattverd (sokneprest Ernst-Modest), preken (Tobias), forbønn for Ellen og Bent før deira utreise til Etiopia (her deltok også NLMs representant i Øst-Afrika, Rune Mjølhus, og Martin Synnes), og stor "kirkelunch" etterpå med kaffe, kaker og injera og wott).
 Der fekk også Bent og Ellen orientere om deira arbeid i Øst-Etiopia og vart intervjua av Rune Mjølhus. Det var svært gildt å vere med på denne høytideligheten. Slektninger av Bent og Ellen var også med, og vi hadde fin samling utpå ettermiddagen i deira gjestfrie hus. Det vart ei langhelg for oss som kom fra Flekkefjord, med fin sight-seeing i byen på lørdag, da vi vinket til Aung San Suu Kyi og fekk kaffe og is hos May-Britt, Bjørgs tantebarn.

14 juni 2012

Kr 47.000 etter første dag i ny Gjenbruksbutikk!

Bjørg ser til at kjøperne får kakestykker, vafler og kaffe
Spennende åpningsdag i den nye NLM Gjenbruksbutikken i Kvinesdal torsdag 14.juni. Omkring 500 personer var innom og kjøpte varer for over kr. 47.000. Omkring 30 personer fra bl.a. Flekkefjord, Kvinesdal og Hægebostad hadde arbeidt med å leggje alt til rette før åpninga. Andy og Ove er ledere av styringsgruppa og de tre butikkgruppene har hver sin daglig leder i tillegg. Butikken er i store lokaler, og vil være åpen torsdag, fredag og lørdag. Fung. ordfører Per Sverre Kvinlog erklærte Gjenbruksbutikken for åpen etter at Sveinung Lianes, sjefen for Misjonssentralen Gjenbruk, hadde hatt ein innholdsrik tale om kva desse butikkene betydde for NLMs bistandsarbeid i tre verdensdeler. Sparebanken Pluss hadde komme med tre store marsipankaker til åpninga. Vi var lykkelig trøtte da siste kjøper hadde gått og dørene kunne stenges. Vi hadde fått lønn for dugnadsinnsatsen vår.

Tobias ved kassaaparatet, sammen med Marit Kongervold og Kirsten Egeland

10 juni 2012

Årsmøtet for NLM Region Sørvest 2012

Regionsårsmøtet var eit stort og fint arrangement med over 450 utsendinger frå foreningene i dei gamle NLM-kretsene Stavanger og Haugesund. IMI Forum i Stavanger var svært praktisk for eit slikt stormøte. Det var bra med utsendinger frå Flekkefjord Felleslag også, og vi er glade for å ha fått inn Ove Sandvik i regionsstyret, andre nye der var Raymond Bjuland (formann) og Gunn Dirdal fra sørdelen, og Gunnstein Koch fra norddelen av regionen. Fra før står desse i styret: Rolf Hauge, Morris Kjølleberg og Lorents Nord-Varhaug. Vi har ingen fra Felleslaget i BUR (Ungdomsrådet).
I kollekt på første møtet kom det inn kr. 88.000, der talte Bolivia-misjonær  Marit Andersen svært spennande og fargerikt og alvorlig.
Ellers hadde Birger Helland innleiinga til ein rik og god samtale om "Det er mer land å innta" (Jos 13:1f): Nytt land kan bare vinnas ved Guds Ord og forkynnelse; varmt åndelig felelsskap, Bibelundervisning og trosopplæring, og forpliktelse på at misjon innebærer å gå til områder heime og ute der Jesu navn ewr ukjent.
 Egil Grandhagen talte over Rom 15:20-24, Paulus ville dra videre med evangeliet sjølv om det sikkert var meir å ordne opp i der han hade etablert dei første menighetene. Dei unådde skulle også bli nådd!
Vi fekk svært mye med oss denne lørdagen, og vår bønn er at Gud kan få bruke litt av dette i våre liv og teneste. Neste årsmøtet blir i Tysvær arena 1-2.juni 2013.

06 juni 2012

Eit annleis misjonsmøte

Det var Arvid Krogedal (69) som var annonsert: Han skulle fortelja frå Afrika-reiser på tirsdagsmøtet vårt på bedehuset. Han er ein mangfoldig kar som har arbeidt med praktiske løysinger ved misjonsstasjonene (kyrkjesentrene) våre i Tanzania. På bildet ser vi han i arbeid med trampoline ved Den norske skolen i Nairobi. Men han kom ikkje, hadde nok dobbelbooka.
Møtelederen Sven Hogstad talte i staden: Vi fekk ei levande fortelling om Jesu naglemerka hender og Jesu læresveiners  gang gjennom påske og pinse. Sven overførte apostlanes misjonsoppdrag til oss - nå er det vi som er Jesu hender her i verden, i vår tale og vårt virke for han.
På oppfordring fortalte Leif Jan Krogedal om deira tur til Finnøy, og til det korset som var reist ved heidningegravhaugen der ved Berge-varden. Korset talte: Det var for meg! (Fotografen er Ove Sandvik, felleslaget.blogspot.com)

05 juni 2012

Bibel2011: Kommentar til Asbjørn Kvalbeins kritikkAsbjørn Kvalbein har solid utdanning innen teologi og kommunikasjon. Han kommer i Fast Grunn 3/12 med kritiske kommentarer til den nye bibeloversettelsen, særlig med tanke på hvordan denne oversettelsen blir mottatt av folk flest. Jeg mener han lager en unødvendig motsetning mellom sender- og mottakerorientering i Bibel2011-utgaven. Oversetterne ”sender” nemlig ut tekstene med den mest mulig korrekte ordlyd og ønsker samtidig  at denne ordlyden skal bli ”mottatt” av leserne uten noen misforståelser. Men leserne har selvsagt forskjellig ståsted med hensyn til erfaring, alder og ordforråd. Alle bøker/oversettelser passer ikke for alle.  En eldre kristen som gjennom et langt liv har lest – og delvis lært – for eksempel NB88, kan og bør holde seg til denne. En ungdom eller en ny troende som skal kjøpe sin første bibel og er ukjent med bibelspråket generelt, bør kjøpe Bibel2011, fordi den har ”en knapp stil og korte setninger” (Kvalbein) og fordi den inneholder et drøss av nyttige fotnoter. Men også jeg – etter 60 års lesing og studier i NB88 og tidligere utgaver – har satt stor pris på den nye Bibel2011! Kvalbein deler også min glede over den nye oversettelsen av 2. Tim 3:16 ”Hver bok i Skriften er innblåst av Gud.”

Kvalbein er så opptatt av hvordan den erfarne bibelbruker leser tekstene at han blir inkonsekvent i sin kritikk av den nye oversettelsen. Han medgir at det er godt at oversetterne holder seg til den hebraiske GT-teksten, mer enn til den greske oversettelsen Septuaginta, men kritiserer likevel  ordet ”ung kvinne” (jomfru) i Jes 7:14 og navn som Jesaia (Esaias). ”Avguders vei” i Sal.139:24 liker han heller ikke, selv om det er grunntekstens ordlyd. Han frykter nemlig at fortapelsens alvor blir avdempet  i oversettelsen, selv om fortapelsen klart er nevnt i bl.a. 2.Tim1:9 og 2.Pet 2:1. Han liker ikke ordet ”sabbatsdagen” i det tredje bud (2. Mos 20:8), enda det er forklart i en fotnote at ordet også kan oversettes ”hviledagen”, og overser at både Bibel2011 og NB88 bruker ”sabbatsdagen” i vers 11 i sammen kapitel. De 10 bud blir neppe hengt opp i noe skolestue i dag, i alle fall bare i NLMs skoler – og da blir det jo etter ordlyden i NB88.

Å skille mellom høystil og lavstil i språket, kan være bra. Men det kan diskuteres hva tid en skal bruke disse stilene. Kvalbein liker ikke at ”hyrde” er brukt om Herren i Salme 23 samtidig som det er sagt at Jesus er det gode ”gjeteren” i Joh 10:11. Saken er jo at ordet ”gjeter” er brukt når det er tale om sauer, men i Salme 23 ( og i Salme 28 og 80) er valgt det mer høytidlige ordet ”hyrde” fordi det er fokusert på Herrens omsorg for ”meg”. Jeg tror ikke en ny bibelleser vil stusse over ikke å finne ordene ”legeme”, ”kjød” og ”åsyn” i Bibel2011, selv om utelatelsen av disse ordene kan bli  oppfattet litt rart av en eldre leser som kjenner bibelspråket. Å be Herrens bønn med andre ord, kan også kjennes fremmedarta med det samme, men ordlyden er faktisk bedre i Bibel2011 både når det gjelder innholdet og oversettelse. Kvalbein nevner ”buen av bronse” (Sal 18:35) fordi en ”bueskyttervenn” mener det er pilspissen og ikke selve buen som er av bronse. Utsagnet må bero på en misforståelse. Oversettelsen er nemlig korrekt og i tillegg har Bibel2011 en fotnote nettopp om denne buen.
Min største innvending mot Kvalbeins artikkel er at den er med og skaper tvil hos noen om de kan stole på Bibel2011 som Guds Ord eller ikke. Særlig ille blir det når han tillegger oversetterne dogmatiske/teologiske motiver i tillegg til de rent språklige, for eksempel at adventistene skulle ha nytte av ordet ”sabbat” i 2.Mos 20:8, og at noen literale teologer skulle foretrekke ”ung jente” i Jes 7:14, eller at ”en” (?)  ville avdempe fortapelsens alvor i Salme 139:24 ved en ny oversettelse. Kvalbeins ønske om å få Bibel2011 ”justert på noen viktige teologiske områder” er sikkert velment, men kan lett misbrukes. Teologisk innhold og fortolkning av tekstene og ordene kan ikke være grunnlaget for oversettelsenes valg av uttrykk og ord, det må heller være omvendt: Det er bibellærerne  og forkynnerne – og enhver tenkende og troende bibelleser - som ut fra Bibelens ordlyd og sammenheng må ved sin eksegese dra ut av tekstene den rette teologien og anvende tekstene på liv og lære.                           

03 juni 2012

Dugnadsarbeid: Gjenbruk og maling

Misjonssambandets gjenbruksbutikk opner på Liknes/Kvinesdal torsdag 14.juni, og før den tid skal den store hallen fylles med hyller og varer. Fredag var me begge der - sammen med fleire andre - og skrudde opp hyller og satte sammen møbler. Bildet under viser Marit og Erling Kongevold og Kjell Sverre Trodahl som er nysgjerrig på dei gamle bøkene som er kommet inn.  Det er svært mange fine ting folk kvitter seg med for å kjøpe andre fine ting til huset.

Lørdag var me på tur til byparken og fekk oss litt "afrikansk" (=eritreeisk) mat.  Det er litt stusselig å oppdage kor lite unge eritreerne kan av amharisk. Heime igjen - i sol og vind - begynte eg på å male stakittgjerdet vårt. Det var nyvaska, og eg fekk på meg ei velbrukt, steril (?) operasjonsfrakk for anledningen for ikkje å flekka til mine eigne klær. Kjekt å sjå at alle vekstene i hagen nyter godt av sol og varme.

01 juni 2012

Solskinnsturer: Salmeli og Homma

Ei gruppe historieinteresserte menn frå Kvinesdal hadde bedt meg med som guide på ein tur til Salmeli, det var onsdag 30.mai, med litt kald luft og varm sol. Det var Sigbjørn Risnes, skolekameraten min frå barneskolen, som hadde ordna det heile. Dei som deltok var bl.a. Kjell Sinnes, Lars Emanuel Egeland (som hadde filintervju med meg)  og Svein Jortveit. Eg peika og fortalte og las stykker frå boka mi "Fengslet i fjellheimen". Ein svært gild tur.

Torsdag bar det på ein liknande tur til Homma i Gyland, me var 25 i lag som Kjell Svindland hadde invitert til hytta si - fin våravslutning på Musikklaget før sommerferien. Kjell hadde sørga for at alle måtte vere med i litt lek (boccia og pilkasting, der bl.a.Bjørg vant ei Svindlandspølse), og at alle fekk det dei ville ha av grillmat utpå ettermiddagen. Timane der oppe vart avslutta med kaffe og ei svært gild vitne- og sangstund inne. Både Olaf og Alf hadde jo trekkspillene sine med. På bildet under ser me Kjell sammen med Sivert Hansen ved grillen, Bjørg i bakgrunnen.